NEXAM-aktien 24/04 17:29
Pris: 22.80  |   Förändring: -0.40 (-1.72%)

Välkommen till
Nexam Chemical

Vi gör plast bättre

Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster.

Till de egenskaper som förbättras hör bl.a. temperaturtålighet och livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

© 2014 Nexam.se, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432